06-57272834

KTAB

Al sinds 1983 geeft Piet Kijm, de eigenaar van KTAB reanimatie trainingen voor de hartstichting, de Stichting Reanimatie Noord Nederland, het Oranje Kruis, reanimatie partners en brandweeropleidingen. Later kwamen de EHBO, brand en veiligheidstrainingen (VCA) daarbij. Ook voor duikorganisaties is KTAB bevoegd om de EFR (Emergency First Responce) te geven.

Hoewel veel mensen wel denken te weten hoe te handelen kan de positieve reactie en het daadwerkelijk actief zijn bij een calamiteit, geoptimaliseerd worden door praktische vaardigheden te trainen (automatiseren van vaardigheden). Deze praktische vaardigheden kunt aanleren in trainingen van KTAB:

 • Het letten op eigen veiligheid (voorkomen van extra slachtoffers)
 • Beoordelen van de situatie en bepalen van noodzakelijke hulp
 • Op correcte wijze inschakelen van professionele hulp
 • Daadwerkelijke hulpverlening realiseren of organiseren
 • Vaardigheden van bv. van buik naar rug draaien, stabiele zijligging en dergelijke
 • Herkennen van verschillende ziektebeelden en letsels
 • Hoe moet men handelen bij een slachtoffer dat reanimatie behoeftig is
 • Hoe men moet handelen bij een slachtoffer dat bewusteloos is
 • Hoe te handelen bij letsel aan of bij het hoofd en de wervelkolom
 • Hoe te handelen bij verschillende vormen van shock
 • Hoe te handelen bij verschillende letsels (o.a. bot-spier letsels, brandwonden, onderkoeling, binnenkrijgen van gif)
 • Hoe men moet omgaan met een slachtoffer die een beroerte gekregen heeft
 • Hoe men een diabetes slachtoffer kan onderkennen en hoe deze te behandelen
 • Personen op adequate wijze in veiligheid brengen
 • Preventie van brandongevallen, calamiteiten en het blussen van branden in beginstadium
 • Het op een adequate wijze ontruimen van een gebouw
 • Het opstellen van een bedrijfsnoodplan (preventie)
 • Communicatie.

BHV

Voor elk bedrijf is het noodzakelijk om een bedrijfshulpverleningsorganisatie te hebben. Van belang is daarbij dat men zelf ook het nut en de noodzaak hiervan ziet. In het geval van een calamiteit zal de bedrijfshulpverleningsorganisatie geheel autonoom (zelfstandig) moeten functioneren en op juiste wijze zijn/haar kennis moeten toepassen. Training voor adequate hulpverlening is dan ook essentieel.

Ook buiten de werkomgeving kunt u de vaardigheden die u in deze training aanleert gebruiken. Denk hierbij aan uw privé situatie of bij hulpverleningen binnen sportverenigingen waarvan u lid bent. Zelfs gewoon op straat of als burgerhulpverlener laten deze trainingen hun effecten zien.

BHV trainingen kunnen worden gegeven met of zonder certificering van het NIBHV.

Reanimatietrainingen

Reanimatietrainingen, Basic Live Support (BLS ofwel volwassenen reanimeren), Pediactric Basic Live Support (PBLS of wel kinder- en baby-reanimatie)

Ook buiten de werkomgeving kunt u de vaardigheden die u in deze training aanleert gebruiken. Denk hierbij aan uw privé situatie of bij hulpverleningen of evenementen binnen sport of andere verenigingen waarvan u lid bent. Zelfs gewoon op straat of als burgerhulpverlener laten deze trainingen hun effecten zien.

Reanimatietrainingen kunnen worden gegeven met of zonder certificering van de Nederlandse ReanimatieRaad (NRR).

EHBO

Bijna alle EHBO trainingen volgen de richtlijnen van de NRR. De EHBO trainingen worden gegeven volgens de eisen van het Oranje Kruis, Rode Kruis, of de EFR (PADI), afhankelijk van de wens van de klant.

Eerste hulp aan kinderen wordt gegeven volgens de eisen van het Oranje Kruis en zijn vooral noodzakelijk voor organisaties die veel met (jonge) kinderen en baby's te maken kunnen krijgen. Voorbeelden zijn kinderdagverblijven, (privé) kinderopvang en zwemscholen. Ook hoort de eerte hulpverlening aan kinderen (EHaK) nu bij het huidige EHBO-diploma en kan dit worden opgenomen bij de basis en herhalingstrainingen van de eerste hulpverlening (EHV) van het Oranje Kruis (OK). De EHaK module is ook los te volgen.

Verkoop van EHBO materiaal wordt op aanvraag gerealiseerd.

Ziekteverzuimbegeleiding

Voor de organisaties die gebruik willen maken van de mogelijkheid voor ziekenbezoek zijn specifieke afspraken voor te maken. Vanzelfsprekend is hierbij overleg met de bedrijfsarts noodzakelijk. De bezoeken worden uitgevoerd door een bedrijfsverpleegkundige of arboverpleegkundige. Deze verpleegkundige is BIG geregistreerd. Voor het geven van advies op gebied van werkplekken, bijvoorbeeld voorlichting en onderzoek van beeldschermwerkplekken en dergelijke kunt u ook bij ons terecht.

Vitaliteitscoaching

De arboverpleegkundige biedt ook vitaliteitscoaching begeleiding aan. Het doel hiervan is om oudere werknemers en hun werkgevers te begeleiden om arbeid tot aan of na de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen realiseren.